O konferencji

PO PIERWSZE WOLONTARIAT - nasza odpowiedź na wyzwania współczesnego świata

W dobie słabnącej roli autorytetów i braku oparcia w konkretnych środowiskach reprezentujących ważne wartości, takie jak: solidaryzm, autentyczność, uczciwość, odwaga w działaniu, to właśnie wolontariusze sprawiają, że nie tracimy wiary w te wartości i wierzymy, że uda się im przetrwać. Miliony wolontariuszy na całym świecie angażują się w projekty, wspierając akcje i kampanie społeczne, przez co wpływają na zmiany postaw w takich obszarach życia i wiedzy jak: ochrona środowiska naturalnego, klimatu, świadomość praw konsumenckich. Dowodem na to jest rosnąca popularność ruchów takich jak „zero waste” „clean life” czy, „Fridays for climate”. Środowiska biznesowe są również zainteresowane spełnianiem wymagań zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Koalicja Liderzy Pro Bono pragnie odkrywać i rozwijać korzyści, jakie daje wolontariat osobom, pracownikom, menedżerom, przywódcom biznesowym jak i całym firmom. Robimy to poprzez własny przykład: angażując się w wolontariat, organizując Inkubator i Akcelerator wolontariatu, prowadząc kampanię „Ten 1 dzień” czy konkurs „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Pomagamy w rozwoju organizacji poprzez Fundusz Podwójne Wyzwanie; tworzymy społeczność Liderów Pro Bono, do której serdecznie zapraszamy.

W tym roku postanowiliśmy przyjrzeć się jak działania liderów biznesu oraz wolontariuszy firm, ich projekty i programy, odpowiadają na wyzwania współczesnego świata – społeczne, ekologiczne, gospodarcze - opisane w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Historia i rozwój / Zmieniamy się – nowy etap / Kampania „Ten 1 dzień”

Po pierwsze wolontariat!
Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Po drugie i po trzecie wolontariat.
Marek Kuzaka, prezes AMSProwadzenie: Paweł Oksanowicz

Uczestnicy: Sławek Brzózek (niezależny ekspert), Marek Rybiec (iWealth Management), Ewa Paga (Fundacja im. Lesława A. Pagi), Robert Więckowski (Fundacja Kultura bez Barier), Agnieszka Servaas (VIVE Managemant), Mirosław Proppé (Fundacja WWF Polska)

Wręczenie nagród laureatom, przez członków Koalicji Prezesi-wolontariusze.

12.00-12.30

PRZERWA KAWOWA

Kamil Wyszkowski (Global Compact Network Poland)
  1. Przegląd wolontariatów wybranych firm Koalicji
  2. Global Challenges Local Solutions - Marzena Kacprowicz (Fundacja Dobra Sieć/Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce)
  3. Od globalnych wyzwań do lokalnych problemów wolontariatu - Karol Krzyczkowski (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)  

Prowadzenie: Grzegorz Nawrocki

Uczestnicy: Joanna Smolińska (Antalis Poland), Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia), Wojciech Borowski (McCANN Worldgroup), Kamil Wyszkowski (Global Compact Network Poland), Ewa Krupa (Fundacja Orange), Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)

Z badań wynika, że wielu młodych konsumentów podejmuje decyzje zakupowe bazując na tym, czy marka jest społecznie odpowiedzialna czy nie. Młodzi myślą o ekologii, zmianach klimatu i odpowiedzialności cyfrowej firm, mają coraz większą świadomość w tych tematach i jest to ich oczekiwanie wobec liderów. Za przykład może posłużyć chociażby Greta Thunberg, głos młodego pokolenia, inicjatorka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.
(...)  Przyszłość należy do liderów o doskonałych kompetencjach społecznych i wysokiej inteligencji emocjonalnej. Liderzy wyznaczają trendy, są wzorem do naśladowania - a zatem mogą zapoczątkować i kultywować modę na pomaganie. Głęboko wierzę, że świat oczekuje od liderów biznesu, aby wspierali wolontariat i byli jego ambasadorami. To dzięki udziałowi w wolontariacie rośnie zaangażowanie i innowacyjność pracowników.
Ewa Krupa (Fundacja Orange)

Agnieszka Lissowska-Lewkowicz (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu)

Prezentacja wstępnych wyników badań wolontariatu pracowniczego w Polsce, zrealizowanych w roku 2019. Badanie zrealizowane było przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga i Fundacją Orange.

Nagroda

III EDYCJA NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA”

To już III edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” zainicjowanego przez liderów biznesu tworzących Koalicję Prezesi-wolontariusze. Ideą nagrody jest wyróżnianie osób, które poprzez wolontariat dzielą się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, wspierając organizacje pozarządowe i przyczyniając się do rozwoju ważnych społecznie projektów i przedsięwzięć.

Celem nagrody przyznawanej od 2017 roku jest:

  • symboliczne nagrodzenie i podziękowanie aktywnym wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas, dzielą się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi,
  • wyróżnienie dobrych praktyk w wolontariacie kompetencji,
  • promowanie wolontariatu kompetencji i społecznej odpowiedzialności menedżerów i liderów biznesu,
  • informowanie o realizowanych inicjatywach i programach wolontariatu kompetencji,
  • inspirowanie i zachęcanie liderów biznesu do przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia, np. organizacjom realizującym misję społeczną.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz inne instytucje, w których ramach jest realizowany wolontariat kompetencji.

Nagrodą w konkursie jest medal i honorowy tytuł „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. 

Ogłoszenie laureatów III edycji Nagrody będzie miało miejsce 26 listopada 2019 roku, podczas VII Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze.

LAUREACI I i II EDYCJI NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA” (http://www.dobrybiznes.info/nagroda/laureaci-1-szej-edycji-nagrody)

Partnerzy

KONTAKT

» Paulina Kamyk

» Inwestycje Społeczne Sp. z o.o.

» E-Mail: p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl

» Telefon: (22) 825 68 50